Verejná vyhláška-začatie územného konania o zmene územného rozhodnutia-REA Tatry BA

Zverejnené
10. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
10. mája 2023 − 24. mája 2023
Kategória

Prílohy