Preskočiť na obsah

VZN 1-2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2-2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu v znení VZN č. 13-2010, VZN č. 15-2010 a VZN č. 1-2013.