Preskočiť na obsah

VZN 1-2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady