VZN 4-2015 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia ZRUŠENÉ – nahradené VZN 1-2019

Zverejnené
31. decembra 2015
Kategória

Prílohy