VZN č. 1/2023 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

Zverejnené
7. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
7. novembra 2022 − 21. novembra 2022
Kategória

Prílohy