Návrh – VZN č. 1/2023 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

Zverejnené
30. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. septembra 2022 − 14. októbra 2022
Kategória

Prílohy