Zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce M. Slavkov-D. Oračko

Zverejnené
3. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
3. marca 2023 − 17. marca 2023
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty