Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu

Zverejnené 25.3.2022.

Bio-odpad Komunálny odpad Kuchynský odpad Papier Plasty Sklo
Január
3
7
10
17
20
21
24
25
28
31
Február
4
7
14
17
18
21
22
25
28
Marec
4
7
14
18
21
22
25
28
31
Apríl
1
4
11
14
19
22
25
28
29
Máj
2
9
13
16
20
23
24
26
27
30
Jún
6
10
13
17
20
23
24
27
28
Júl
4
8
11
18
21
22
25
26
29
August
1
5
8
15
18
19
22
23
26
30
September
2
5
12
16
19
20
23
26
29
30
Október
3
10
14
17
18
21
24
27
28
31
November
7
11
14
18
21
22
24
25
28
December
5
9
12
13
16
19
22
23
27
30

Ako správne separovať?

Bio-odpad

Do bioodpadu patrí biologicky rozložiteľný odpad zo zelene, záhrad, vznikajúci pri záhradníckej a sadovníckej činnosti, tráva, malé konáre zo stromov, kvety, lístie, zelenina, ovocie, šupky z čistenia ovocia a zeleniny, zvyšky kávy a čaju.Nevhadzujú sa vlasy, výkaly psov a mačiek, fekálie, popol, zvyšky jedla a mäsa, potraviny v obaloch, uhynutá zver, kamene, škrupiny z vajec.

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Kuchynský odpad

Do kuchynského odpadu (BRKO) patrí biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, jedlé oleje a tuky z domácností a biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad.

Papier

Do papiera patrí kancelársky papier, noviny, časopisy, reklamné letáky, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník, celofán), papierové obaly, papierové vrecká a tašky, papierová lepenka (kartón), knihy a zošity.Nevhadzuje sa mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov, tetrapaky), kopírovací a samoprepisovací celofán.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.

Sklo

Do skla patria nevratné obaly zo skla, sklenené nádoby, tabuľové skolo, sklenené črepy.Nevhadzuje sa porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, veľmi znečistené fľaše a sklenené obaly (najmä pieskom), porcelán a keramika, zrkadlá, žiarovky a žiarivky, autosklo, sklo kombinované s iným materiálom (drôtené sklo).