Oznámenie o uložení zásielky-Bangová

Zverejnené
28. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. decembra 2022 − 11. januára 2023
Kategória

Detaily

Dátum uloženia: 28. decembra 2022
Odberná lehota: 11. januára 2023
Miesto uloženia: Obec Malý Slavkov
Odosielateľ: Alektum Group Piešťany
Adresát: Darina Bangová

Prílohy