Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Malý Slavkov.

Nadpis

Zverejnené

Oznámenie o uložení písomnosti – Pohlodková

ID: 2022/1 – Lucia Pohlodková

20.9.2022

Dátum uloženia 20.9.2022

Odberná lehota 7.10.2022

Miesto uloženia Obecný úrad Malý Slavkov

Odosielateľ ÚPSVaR Kežmarok

Adresát Lucia Pohlodková

Prílohy