Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Malý Slavkov.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

          V Ý B E R O V É   K O N A N I E

           na obsadenie pracovného miesta

  • jedného pedagogického zamestnanca v kategórii pedagogický asistent
  • jednéhopedagogického zamestnanca z inkluzívneho tímu v kategórii školský špeciálny pedagóg/školský psychológ/sociálny pedagóg
  • dvoch nepedagogických zamestnancov na pozíciu pomocný vychovávateľ