Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Malý Slavkov.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obec Malý Slavkov ako zriaďovateľ Materskej školy Malý Slavkov, Gerlachovská 52, 060 01 podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

          V Ý B E R O V É   K O N A N I E

           na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

      Materskej školy Malý Slavkov