Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Malý Slavkov.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia 26.3.2024

Dátum splatnosti 9.4.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 21,93 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Marko Tatry s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá

Dodávateľ - IČO 48324931

Prílohy

Popis

Fa za potraviny do ŠJ – 03/2024

Dátum vystavenia 25.3.2024

Dátum splatnosti 8.4.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 54,52 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Dávid Szekély

Dodávateľ - Sídlo 60, 059 02 Vojňany

Dodávateľ - IČO 50626159

Prílohy

Popis

Fa za mäso do ŠJ – 03/2024

Dátum vystavenia 20.3.2024

Dátum splatnosti 6.4.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 1,52 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Podtatranská vodárenská prevádzková

Dodávateľ - Sídlo Hraničná 662/17, 058 01 Poprad

Dodávateľ - IČO 36500968

Prílohy

Popis

Fa za vodné – ČOV – I. Q 2024

Dátum vystavenia 20.3.2024

Dátum splatnosti 6.4.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 24,31 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Podtatranská vodárenská prevádzková

Dodávateľ - Sídlo Hraničná 662/17, 058 01 Poprad

Dodávateľ - IČO 36500968

Prílohy

Popis

Fa za vodné – potraviny – I. Q 2024

Dátum vystavenia 20.3.2024

Dátum splatnosti 6.4.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 42,55 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Podtatranská vodárenská prevádzková

Dodávateľ - Sídlo Hraničná 662/17, 058 01 Poprad

Dodávateľ - IČO 36500968

Prílohy

Popis

Fa za vodné – KD – I. Q 2024

Dátum vystavenia 20.3.2024

Dátum splatnosti 6.4.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 100,30 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Podtatranská vodárenská prevádzková

Dodávateľ - Sídlo Hraničná 662/17, 058 01 Poprad

Dodávateľ - IČO 36500968

Prílohy

Popis

Fa za vodné – MŠ – I. Q 2024

Dátum vystavenia 20.3.2024

Dátum splatnosti 6.4.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 6,08 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Podtatranská vodárenská prevádzková

Dodávateľ - Sídlo Hraničná 662/17, 058 01 Poprad

Dodávateľ - IČO 36500968

Prílohy

Popis

Fa za vodné – kostol – I. Q 2024

Dátum vystavenia 20.3.2024

Dátum splatnosti 6.4.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 19,75 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Podtatranská vodárenská prevádzková

Dodávateľ - Sídlo Hraničná 662/17, 058 01 Poprad

Dodávateľ - IČO 36500968

Prílohy

Popis

Fa za vodné – OcÚ – I. Q 2024

Dátum vystavenia 22.3.2024

Dátum splatnosti 5.4.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 4 162,90 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Voda-kúrenie-montáž-servis

Dodávateľ - Sídlo Kostolné námestie 444/34, 060 01 Kežmarok

Dodávateľ - IČO 43483836

Prílohy

Popis

Fa za výmenu plynového kotla umiestneného v priestoroch KD v kancelárii Rozvojového tímu

Dátum vystavenia 25.3.2024

Dátum splatnosti 15.4.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 70,00 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Tatrahasil servis

Dodávateľ - Sídlo Lidická 1623/39, 058 01 Poprad

Dodávateľ - IČO 53047401

Prílohy

Popis

Fa za výkon funkcie technika PO a BPS – 02/2024

Dátum vystavenia 12.3.2024

Dátum splatnosti 26.3.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Ing. Martina Bakošová

Dodávateľ - Sídlo Černík 1835/47, 038 53 Turany

Dodávateľ - IČO 46252592

Prílohy

Popis

Fa za školenie – povinnosti riaditeľa ako prevádz- kovateľa školy a školského ZSS

Dátum vystavenia 22.3.2024

Dátum splatnosti 29.3.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 122,00 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ RYTMUS-Computer & music world s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Košická 2005/10, 060 01 Kežmarok

Dodávateľ - IČO 45482349

Prílohy

Popis

Fa za batériu olovenú, redukciu