Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Malý Slavkov.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 19.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 1 302,96 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Marius Pedersen, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Dodávateľ - IČO 34115901

Prílohy

Popis

Fa za skládku odpadu – 12/2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 31.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 58,99 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Slovak Telekom a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Fa za telefón – mobil MŠ – 12/2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 31.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 61,00 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Slovak Telekom a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Fa za telefón – mobil OcÚ – 12/2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 31.12.2022

Dátum platby 29.12.2022

Dátum evidencie

Suma s DPH 10 980,34 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ CS Consulting International, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo P.J.Šafárika 377/7, 927 15 Šaľa

Dodávateľ - IČO 51753871

Prílohy

Popis

Fa za poskyt. služieb s implementáciou žiadosti o NFP, OP ĽU-ŠC 6.1.1 – OPLZ-PO6-SC611-2020-2

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 30.12.2022

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 58,00 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Slovak Telekom a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Fa za telefón – mobil OcÚ – 11/2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 30.12.2022

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 54,00 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Slovak Telekom a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Fa za telefón – mobil MŠ – 11/2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 26.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 143,34 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ CBC Slovakia s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Domkárska 15, 821 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 44773293

Prílohy

Popis

Fa za kopírku 12/2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 14.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 10,00 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Ylios GB s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Michalská 25, 060 01 Kežmarok

Dodávateľ - IČO 47747145

Prílohy

Popis

Fa za monitorovanie a analýzu činnosti FVE

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 14.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 90,00 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ ESPIK Group s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 133, 065 43 Orlov

Dodávateľ - IČO 46754768

Prílohy

Popis

Fa za zber odpadu – bio odpad – 12/2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 20.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH -461,46 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ VSE. a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 36211222

Prílohy

Popis

Fa za zemný plyn – vyúčtovanie r. 2022 – preplatok

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 20.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH -156,41 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ VSE. a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 36211222

Prílohy

Popis

Fa za zemný plyn – vyúčtovanie r. 2022 – preplatok

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 23.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 1 682,47 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ VSE. a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 36211222

Prílohy

Popis

Fa za elektrickú energiu – OcÚ – 12/2022