Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Malý Slavkov.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia 16.5.2024

Dátum splatnosti 23.5.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 176,22 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ RYTMUS-Computer & music world s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 8. Mája 904/11, 059 71 Ľubica

Dodávateľ - IČO 45482349

Prílohy

Popis

Fa za kábel predlžovací, školenie

Dátum vystavenia 15.5.2024

Dátum splatnosti 29.5.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 318,47 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Michal Pitoňák - Lumi

Dodávateľ - Sídlo Družstevná 51, 059 01 Spišská Belá

Dodávateľ - IČO 41765559

Prílohy

Popis

Fa za OOP – PUPN – 05/2024

Dátum vystavenia 13.5.2024

Dátum splatnosti 27.5.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 37,10 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Marko Tatry s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá

Dodávateľ - IČO 48324931

Prílohy

Popis

Fa za potraviny do ŠJ – 05/2024

Dátum vystavenia 13.5.2024

Dátum splatnosti 27.5.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 54,52 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Dávid Szekély

Dodávateľ - Sídlo 60, 059 02 Vojňany

Dodávateľ - IČO 50626159

Prílohy

Popis

Fa za mäso do ŠJ – 05/2024

Dátum vystavenia 15.4.2024

Dátum splatnosti 15.5.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 9 882,64 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ DINIS s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 639, 082 71 Kamenica

Dodávateľ - IČO 2021733219

Prílohy

Popis

Fa za dobudovanie stojísk kontajnerov na stavbe: Zberný dvor Malý Slavkov

Dátum vystavenia 2.5.2024

Dátum splatnosti 9.5.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 01 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Popis

Fa za vystavenie potvrdenia o záležitostiach klienta pre audítora

Dátum vystavenia 9.5.2024

Dátum splatnosti 16.5.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 52,02 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Farby - laky - drogéria

Dodávateľ - Sídlo Starý trh 6, 060 01 Kežmarok

Dodávateľ - IČO 35215895

Prílohy

Popis

Fa za čistiace prostriedky – RT I.

Dátum vystavenia 9.5.2024

Dátum splatnosti 23.5.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 69,53 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Kancelárske a školské potreby

Dodávateľ - Sídlo MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok

Dodávateľ - IČO 31252257

Prílohy

Popis

Fa za kancelárske potreby .- RT I.

Dátum vystavenia 8.5.2024

Dátum splatnosti 18.5.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 70,00 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 3467/32, 058 01 Poprad

Dodávateľ - IČO 50058711

Prílohy

Popis

Fa za výkon funkcie technika PO a BPS – 04/2024

Dátum vystavenia 6.5.2024

Dátum splatnosti 20.5.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 38,54 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Dávid Szekély

Dodávateľ - Sídlo 60, 059 02 Vojňany

Dodávateľ - IČO 50626159

Prílohy

Popis

Fa za mäso do ŠJ – 05/2024

Dátum vystavenia 7.5.2024

Dátum splatnosti 21.5.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 36,48 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Marko Tatry s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá

Dodávateľ - IČO 48324931

Prílohy

Popis

Fa za potraviny do ŠJ – 05/2024

Dátum vystavenia 29.4.2024

Dátum splatnosti 13.5.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 24,90 €

Objednávateľ Obec Malý Slavkov

Objednávateľ - Sídlo Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Objednávateľ - IČO 31984673

Dodávateľ Marko Tatry s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá

Dodávateľ - IČO 48324931

Prílohy

Popis

Fa za potraviny do ŠJ – 04/2024